Welkom!

Het thema van dit digizine is regiovorming. Met regiovorming zet Vlaanderen in op een overlegmodel – met de burgemeesters als spil – waar afspraken gemaakt worden over regionale samenwerking en regionaal beleid. Daartoe zullen samenwerkingsverbanden hun werkingsgebieden afstemmen op vaste regio’s, de referentieregio’s. Tegelijk moedigt Vlaanderen de lokale besturen aan om maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk aan te pakken, bij voorkeur op een regionale of subregionale schaal.

Met dit digizine willen we je graag informeren en inspireren.

Veel leesplezier!